BAŞLIK ONAYLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER